วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวสารทางหลวง

 

20 มิ.ย.
title
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เเละคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เเละคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า และกรมท่าอากาศยาน) ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 4 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) โดยมีนายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไกลกังวล สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

 

 

วีดีทัศน์
title
32 ข้อสั่งการเร่งด่วน ประจำปี 2562 ของ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง วันที่ 22 เมษายน 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
title