วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวสารทางหลวง

 

 

16 เม.ย.
title
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา 1. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร - สังกัดแขวงทางหลวงนครปฐม           จำนวน   1    อัตรา - สังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี             จำนวน   1    อัตรา - สังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม     จำนวน   1   อัตรา - สังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี            จำนวน   1   อัตรา 2. ตำแหน่งนิติกร - สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)  จำนวน 1 อัตรา *** วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

 

11 เม.ย.
title
ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ แยกหนองไผ่ ทล. 37 ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2564 นายสมพร รัตนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมด้วย นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่15 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ ณ จุดบริการประชาชน แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) บริเวณแยกหนองไผ่ ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่ กม.39 + 000 ด้านขวาทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2564 โดยมีนายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

วีดีทัศน์
title
โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สามแยกวังมะนาว อ ปากท่อ จ ราชบุรี สู่การเป็นสี่แยกวังมะนาว พร้อมเชื่อมต่อการสัญจร cr.NNT
ก.คมนาคม สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2
นโยบายกระทรวงคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง ประจำปี 2562
title