วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวสารทางหลวง

 

20 มี.ค.
title
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ให้การต้อนรับ นายวิทยา สาระสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร นางจินดารัตน์ เงาประเสริฐวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้นำกระบวน การกลุ่มฯ นางอารีย์ จิรชาววิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่กองฝึกอบรม ที่ได้เดินทางมาจัดอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(COP) ครั้งที่ 3 เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 15 และแขวงทางหลวงในสังกัด ได้แก่ หัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมไกลกังวล สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

 

 

วีดีทัศน์
title
ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตประจำเดือนมกราคม 2562
บรรยากาศกิจกรรมวันปีใหม่ 2562 สทล.15
title