วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 ข่าวสารทางหลวง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สามแยกวังมะนาว อ ปากท่อ จ ราชบุรี สู่การเป็นสี่แยกวังมะนาว พร้อมเชื่อมต่อการสัญจร cr.NNT
2 ข่าวสารทางหลวง
ก.คมนาคม สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2
3 ข่าวสารทางหลวง
นโยบายกระทรวงคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง ประจำปี 2562
4 ข่าวสารทางหลวง
32 ข้อสั่งการเร่งด่วน ประจำปี 2562 ของ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
5 ข่าวสารทางหลวง
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง วันที่ 22 เมษายน 2562
6 ข่าวสารทางหลวง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
7 ข่าวสารทางหลวง
เตรียมการเปิดช่องทางพิเศษ
8 การรื้อถอนป้ายในเขตทางหลวง
ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
9 การรื้อถอนป้ายในเขตทางหลวง
ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตประจำเดือนมกราคม 2562
10 กิจกรรมภายใน
บรรยากาศกิจกรรมวันปีใหม่ 2562 สทล.15
11 กิจกรรมภายใน
สวัสดีปีใหม่ 2562 จากใจชาว สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์)
12 การรื้อถอนป้ายในเขตทางหลวง
ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตประจำเดือนธันวาคม 2561
13 กิจกรรมภายใน
การแข่งขันแอโรบิค ประจำปี 2561
14 การรื้อถอนป้ายในเขตทางหลวง
ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
15 กิจกรรมภายใน
บรรยากาศการซ้อมกีฬาแชร์บอล สทล.15