วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 04/01/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 06/12/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 02/11/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 03/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 05/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 02/08/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 01/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 06/06/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 06/05/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 04/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 02/03/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 02/02/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 04/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 02/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 02/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ