วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 08/09/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 06/08/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 08/07/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 05/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 08/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 03/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 03/02/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 08/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 04/12/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 04/11/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 01/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 05/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 04/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ