วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 07/05/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 01/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 04/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 04/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 06/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 03/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 03/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 02/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 08/09/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 06/08/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 08/07/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 05/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 08/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 03/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ