วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวสารทางหลวง

 

11 ส.ค.
title
โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.9+750 - กม.10+700 และ ระหว่าง กม.12+350 - กม.13+720

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565เวลา 09.00 น. - 12.00 น. แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) นำโดยนายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) นายเศรษฐ์ จันทอาด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน และโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.9+750 - กม.10+700 และ ระหว่าง กม.12+350 - กม.13+720 โดยมี นายพรเทพ ธีระกุล ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งแขวงฯ ได้เชิญผู้นำชุมชน ,ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังรูปแบบและการดำเนินงานก่อสร้าง ดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

วีดีทัศน์
title
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
.