วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวสารทางหลวง

 

11 ต.ค.
title
กิจกรรมวันรักต้นษ์ไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) นำโดย นายเศรษฐ์ จันทอาด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ฝ่ายปฏิบัติการ และ นายน้ำเพชร กิ่มสร้าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566" บนทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ที่กม.11+200 บริเวณจุดเช็คอินช่วงเทศกาล (วงเวียนหยดน้ำ) ทำการบำรุงรักษาโดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ในพื่นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 

 

 

23 มี.ค.
title
โครงการพัฒนาทางหลวง ลักษณะงานบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย

แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) นำโดย นายเศรษฐ์ จันทอาด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ 2566 โครงการพัฒนาทางหลวง ลักษณะงานบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.386+063 - กม.407+463 โดยมี 1.ดร.เทวิทร์ ติรัตนะประคม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 2.ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ ผู้แทน สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งแขวงฯ ได้เชิญผู้นำชุมชน ,ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังรูปแบบและการดำเนินงานก่อสร้าง ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วีดีทัศน์
title
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
.