วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง

 

18 ม.ค.
title
กิจกรรม "สภากาแฟชุมพร" เพื่อพบปะสนทนา หารือข้อราชการ และเเลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอเเนะ

วันที่ 18 มกราคม 2566 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นำโดย นายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรม "สภากาแฟชุมพร" เพื่อพบปะสนทนา หารือข้อราชการ                                                                                                              และเเลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอเเนะ สร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566                                                                                                              ณ สวนสาธารณะอาภากรณ์เกียรติวงศ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

18 ก.ค.
title
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4134  ตอนควบคุม 0100 ตอน หลังสวน - ละแม  ระหว่าง กม. 6+700 – กม. 7+950 ระยะทางรวม 1.250 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 20,000,000 บาท เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับรู้ข่าวสาร ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และช้อเสนอนแะต่อโครงการ                                        เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใ้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างเหมาะสม ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดชลธารวดี พื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

วีดีทัศน์
title
Q&A รถชนทรัพย์สินในเขตทางเสียหายใครรับผิดชอบ?
Q&A อยากทำทางเชื่อมเข้าออกบ้านต้องทำอย่างไร ?
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก