วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 08/07/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 09/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2562 ถึง เดือน ธ.ค. 2562) 10/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 03/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 03/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) 04/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน พ.ย. 2561 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ