วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน) 18/02/2564 120,208.08 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อไส้กรอง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๗ คัน (งานเงินทุน) 18/02/2564 13,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6155-16-5 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 17/02/2564 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๕๑+๐๘๗-กม.๕๗+๑๐๐ งานทางจักรยาน (ระยะที่ ๒) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/02/2564 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ราชบุรี-ปากท่อ ระหว่าง กม.๒+๔๐๐-กม.๓+๔๐๐ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.๒+๔๐๐ - กม.๒+๙๐๐) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/02/2564 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทล.๓๒๐๘ ตอนควบคุม๐๑๐๒ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐-กม.๔๐+๕๐๐ 18/02/2564 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6497-15-4 จำนวน 16 รายการ (งานเงินทุน) 08/02/2564 13,205.41 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 และส่วนเครื่องกล 04/02/2564 225,342.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 04/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้งานส่วนตรวจสอบฯ 03/02/2564 7,396.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๗๗+๐๐๐ - กม.๗๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 09/02/2564 47,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๕๘+๕๙๐ - กม.๕๙+๒๐๐ ด้านขวาทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 09/02/2564 27,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๔๒+๗๘๕ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๑๖.๘๖๔ กิโลเมตร 29/01/2564 59,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 25/01/2564 10,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานภายใน สทล.๑๕ 22/01/2564 5,106.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 416 รายการ