วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 06/08/2563 699,412.71 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้งานส่วน, ฝ่าย ของ สทล.15 06/08/2563 14,081.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุอื่น ๆ ชำรุด (นอกเงินทุนฯ) จำนวน ๑๗๖ รายการ 04/08/2563 13,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-8993-11-2 จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน) 30/07/2563 7,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6348-06-8 จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุน) 30/07/2563 10,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 21-6660-17-9 (งานเงินทุน) 30/07/2563 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อไส้กรอง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 23-6167-97-7, 44-8152-07-3, 44-8924-08-3, 44-8993-11-2, 44-9009-11-6 และ 44-9207-13-0 (งานเงินทุน) 29/07/2563 5,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 24/07/2563 20,735.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 24/07/2563 10,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 24/07/2563 28,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6660-17-9 จำนวน 21 รายการ (งานเงินทุน) 23/07/2563 8,373.29 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 22/07/2563 132,829.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 25-6485-94-9 (งานเงินทุน) 23/07/2563 172,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 23-6045-95-8 (งานเงินทุน) 23/07/2563 138,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0824-18-0 จำนวน 15 รายการ (งานเงินทุน) 21/07/2563 7,800.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 285 รายการ