วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อไส้กรอง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่นเครื่องจักรยานพาหนะของ สทล.15 จำนวน 19 คัน (งานเงินทุน) 20/02/2567 28,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 23-6344-18-9 (งานเงินทุน) 20/02/2567 83,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-8993-11-2 จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุน) 15/02/2567 7,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 64-6013-95-1 (รถสนับสนุน) งานเงินทุน 14/02/2567 7,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6281-22-1 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 14/02/2567 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0492-18-7 จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน) 14/02/2567 26,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานฝ่ายบริหารฯ (สารบรรณ) 08/02/2567 21,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 01/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่นเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 (งานเงินทุน) 29/01/2567 34,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 25-6485-94-9 จำนวน 7 รายการ (งานเงินทุน) 29/01/2567 48,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล, ฝ่ายบริหารฯ (พัสดุและสัญญา, การเงินและบัญชี) (งานเงินทุน) 25/01/2567 9,999.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล, ฝ่ายบริหารฯ (พัสดุและสัญญา, การเงินและบัญชี) (งานเงินทุน) 25/01/2567 19,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานส่วนแผนงาน, ฝ่ายบริหารฯ (สารบรรณ), ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 17/01/2567 5,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6659-17-5 จำนวน 19 รายการ (งานเงินทุน) 15/01/2567 9,342.17 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของส่วนเครื่องกล 10/01/2567 89,655.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,012 รายการ