วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 07/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อน้ำม้ันดีเซล (บี 7) จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 07/04/2564 105,758.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 05/04/2564 81,906.91 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0942-18-6 จำนวน 32 รายการ (งานเงินทุน) 05/04/2564 9,686.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-8792-08-7 จำนวน 9 รายการ (งานเงินทุน) 05/04/2564 12,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 46-6819-14-5 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 46-6916-14-6 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อใบมีด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 41-5034-79-7 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 14,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อใบมีด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 (งานเงินทุน) 05/04/2564 10,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 01/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน-น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๙+๓๐๐-กม.๓๙๒+๙๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๖๒๐ กม.) 29/04/2564 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมฯ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทล.๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๑๑+๗๙๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๑,๑๑๐ ตร.ม.) 29/04/2564 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 27-6016-89-1 (รถสนับสนุน) งานเงินทุน 25/03/2564 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 64-6013-95-1 (รถสนับสนุน) งานเงินทุน 25/03/2564 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) 25/03/2564 9,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 453 รายการ