วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

23 พ.ย.
title
ประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562  นายสมพร รัตนบุรี ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่  – กาญจนบุรี  ร่วมด้วย นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์), ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม, นายช่างโครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี, เจ้าหน้าที่งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหัวหน้างานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงนครปฐม เพื่อเร่งดำเนินการเดินหน้าจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน ให้จบโดยเร็วตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 

 

วีดีทัศน์
title
ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตประจำเดือนมกราคม 2562
Q&A รถชนทรัพย์สินในเขตทางเสียหายใครรับผิดชอบ?
Q&A เหตุผลที่กรมทางหลวงการปิดจุดกลับรถบางจุดเพราะ?
title