วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 46-6474-05-2 (แขวงฯ นครปฐม) งานเงินทุน 26/01/2566 330/30/66/17 สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 (งานเงินทุน) 26/01/2566 330/30/66/16 สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 21-6660-17-9 (งานเงินทุน) 18/01/2566 330/30/66/15 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6660-17-9 จำนวน 16 รายการ (งานเงินทุน) 17/01/2566 330/-/66/24 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 23-6285-09-9 (แขวงฯ เพชรบุรี) งานเงินทุน 16/01/2566 330/30/66/13 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 77-6122-04-3 จำนวน 14 รายการ (งานเงินทุน) 16/01/2566 330/-/66/22 สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 และส่วนเครื่องกล 10/01/2566 330/35/66/9 สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 8 ตัว เพื่อใช้งาน สทล.15 09/01/2566 330/-/66/8 สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-9305-14-7 จำนวน 18 รายการ (งานเงินทุน) 05/01/2566 330/-/66/19 สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-0819-18-3 (งานเงินทุน) 05/01/2566 330/30/66/12 สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0825-18-1 จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุน) 26/12/2565 330/-/66/17 สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล (งานเงินทุน) 26/12/2565 330/08/66/16 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 21-6497-15-4 (งานเงินทุน) 26/12/2565 330/30/66/11 สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-9305-14-7 (งานเงินทุน) 26/12/2565 330/30/66/10 สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 3291M630172 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานของ สทล.15 22/12/2565 330/-/66/5 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 770 รายการ