วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำม้ันดีเซล (บี 7) จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 07/04/2564 330/35/64/23 สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0942-18-6 จำนวน 32 รายการ (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/-/64/46 สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-8792-08-7 จำนวน 9 รายการ (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/-/64/44 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 46-6819-14-5 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/30/64/47 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 46-6916-14-6 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/30/64/46 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 ซื้อใบมีด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 41-5034-79-7 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/30/64/45 สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 ซื้อใบมีด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/30/64/44 สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน-น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๙+๓๐๐-กม.๓๙๒+๙๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๖๒๐ กม.) 29/04/2564 eb - สทล.๑๕/๔๘/๒๕๖๔ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมฯ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทล.๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๑๑+๗๙๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๑,๑๑๐ ตร.ม.) 29/04/2564 eb - สทล.๑๕/๔๗/๒๕๖๔ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 27-6016-89-1 (รถสนับสนุน) งานเงินทุน 25/03/2564 330/30/64/42 สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 64-6013-95-1 (รถสนับสนุน) งานเงินทุน 25/03/2564 330/30/64/41 สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) 25/03/2564 330/30/64/40 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๖๘+๒๐๐ - กม.๓๗๐+๘๖๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๑๘๐ ตร.ม.) 03/05/2564 eb - สทล.๑๕/๔๙/๒๕๖๔ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๘๑+๔๐๐-กม.๑๘๔+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๙๐๐ กม.) 29/04/2564 eb - สทล.๑๕/๔๖/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๗+๒๗๕ - กม.๒๑๐+๑๖๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๐,๔๑๐ ตร.ม.) 30/04/2564 eb - สทล.๑๕/๔๕/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 410 รายการ