วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้งานส่วนไฟฟ้า 20/05/2563 330/45/63/48 สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 20/05/2563 330/60/63/47 สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 20/05/2563 330/45/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 18/05/2563 330/40/63/45 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 23-6167-97-7 (งานเงินทุน) 15/05/2563 330/30/63/31 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 14/05/2563 330/-/63/35 สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 ซื้อไส้กรอง จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้กับรถ จำนวน 11 คัน (งานเงินทุน) 12/05/2563 330/30/63/29 สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 25-6414-93-5 (งานเงินทุน) 12/05/2563 330/30/63/28 สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อใช้งานภายใน สทล.15 12/05/2563 330/-/63/44 สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานส่วน/ฝ่าย ของ สทล.15 08/05/2563 330/40/63/42 สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานส่วน/ฝ่าย ของ สทล.15 08/05/2563 330/40/63/41 สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง รวมจำนวน 5 รายการ ของส่วนเครื่องกล, ส่วนสำรวจและออกแบบ, ส่วนอำนวยความปลอดภัย และงานการเงินฯ 08/05/2563 330/-/63/40 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานสารบรรณ 08/05/2563 330/50/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 12/05/2563 330/-/63/34 สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) 12/05/2563 330/30/63/27 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 181 รายการ