วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานส่วนไฟฟ้า 28/09/2563 330/45/63/122 สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,500 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 25/09/2563 330/35/63/119 สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,500 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของส่วนตรวจสอบฯ 25/09/2563 330/35/63/120 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง รวม 33 รายการ เพื่อใช้งานส่วน, ฝ่าย ของ สทล.15 23/09/2563 330/-/63/116 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง รวม 13 รายการ เพื่อใช้งานของ สทล.15 22/09/2563 330/-/63/114 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนอำนวยความปลอดภัย 22/09/2563 330/45/63/113 สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานส่วนตรวจสอบฯ 22/09/2563 330/40/63/112 สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายฯ 21/09/2563 330/40/63/109 สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายฯ 21/09/2563 330/40/63/108 สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 จ้างงานคาริเบตเครื่องวัดค่าสะท้อนแสง หมายเลขครุภัณฑ์ 6625-005-00020-55 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 21/09/2563 330/-/63/107 สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 16/09/2563 330/60/63/106 สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานส่วนไฟฟ้า 16/09/2563 330/45/63/105 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-8993-11-2 (งานเงินทุน) 16/09/2563 330/30/63/59 สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0937-18-9 จำนวน 17 รายการ (งานเงินทุน) 14/09/2563 330/-/63/61 สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง 14/09/2563 330/60/63/102 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 258 รายการ