วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำม้ันดีเซล (บี 7) จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 07/04/2564 330/35/64/23 สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0942-18-6 จำนวน 32 รายการ (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/-/64/46 สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-8792-08-7 จำนวน 9 รายการ (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/-/64/44 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 46-6819-14-5 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/30/64/47 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 46-6916-14-6 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/30/64/46 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 ซื้อใบมีด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 41-5034-79-7 แขวงฯ นครปฐม (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/30/64/45 สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 ซื้อใบมีด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 (งานเงินทุน) 05/04/2564 330/30/64/44 สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 27-6016-89-1 (รถสนับสนุน) งานเงินทุน 25/03/2564 330/30/64/42 สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 64-6013-95-1 (รถสนับสนุน) งานเงินทุน 25/03/2564 330/30/64/41 สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) 25/03/2564 330/30/64/40 สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานของ สทล.๑๕ 24/03/2564 330/-/64/15 สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0941-18-5 จำนวน 19 รายการ (งานเงินทุน) 17/03/2564 330/-/64/42 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0822-18-9 จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุน) 17/03/2564 330/-/64/41 สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 25-6791-04-9 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 17/03/2564 330/-/64/40 สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 25-6485-94-9 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 17/03/2564 330/-/64/39 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 325 รายการ