วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/12/2565 ถึง 26/12/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 31/08/2565 ถึง 30/07/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 2 อัตรา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/07/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 2 อัตรา
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 02/06/2565 ถึง 02/06/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 17/12/2564 ถึง 17/12/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ