วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
เทศกาลปีใหม่
ลงวันที่ 02/01/2562

รายงานสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2557-2558 377 ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2558-2559 385 ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2559-2560 387 ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2560-2561 390 ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2561-2562 385 ดาวน์โหลด

'