วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/08/2563 DOH Big Cleaning Day 63
2 31/07/2563 ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตประจำเดือน กรกฎาคม 2563
3 31/07/2563 ประชุมสรุปผลการดำเนินการ 5ส.ปีงบประมาณ 2563
4 29/07/2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
5 11/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา
6 11/06/2563 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
7 02/06/2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบรมราชินี"
8 01/06/2563 ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในเขตทางหลวง ของแขวงทางหลวงในสังกัด สทล.15 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
9 29/05/2563 กิจกรรม 5ส. สะสาง ทำลายเอกสารเก่า
10 27/05/2563 ตรวจสอบวัดค่าความเรียบของถนน ทล.3297 ตอน หนองปลาไหล-ดอนตูม
11 21/05/2563 สำรวจ ทล. สาย 3169
12 21/05/2563 ดูแลรักษาเส้นทาง ? สาย? 4 ช่วง?ชะอำ-หัวหิน?
13 21/05/2563 ตรวจสอบพื้นที่งานก่อสร้างโครงการย่อย ทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ
14 21/05/2563 ตรวจสอบพื้นที่งานก่อสร้างโครงการย่อย ทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน-โป่งแย้
15 14/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา