วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 30/05/2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สำนักงานทางหลวงที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 28/05/2567 การประชุมสรุปผลการเบิกจ่าย ผลงาน และข้อร้องเรียน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567
3 21/05/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
4 15/05/2567 ประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
5 14/05/2567 ประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
6 09/05/2567 ประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
7 08/05/2567 ประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
8 07/05/2567 ประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
9 03/05/2567 ประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
10 03/05/2567 ประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
11 30/04/2567 การประชุมสรุปผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
12 25/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
13 11/04/2567 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
14 11/04/2567 ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย เทศกาลสงกรานต์ 2567
15 11/04/2567 ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย เทศกาลสงกรานต์ 2567