วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าเมืองชุมพร ระหว่าง กม.๗+๕๐๐ - กม.๙+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
182 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๐+๗๙๕ - กม.๙๔+๕๐๐ RT. ปริมาณงาน ๓.๗๐๕ กม. 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
183 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.๖๗+๓๓๔ - กม.๗๑+๑๓๕ RT. ปริมาณงาน ๓.๘๐๑ กม. 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
184 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ระหว่าง กม.๒๙+๓๕๐ - กม.๓๕+๗๓๕ LT., กม.๒๗+๘๖๐ - กม.๒๙+๐๘๕ RT. ปริมาณงาน ๘๔,๖๖๗ ตร.ม. 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
185 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๗ - กม.๒๔+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓.๔๙๓ กม. 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
186 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ – วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๒๐๐, กม.๒๑๖+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 04/04/2562 สัญญาเลขที่ สทล.15/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 181 ถึง 186 จาก 186 รายการ