วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานโยธา
ลงวันที่ 08/06/2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 

ห้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานโยธา ( ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565) 60 ดาวน์โหลด
ใบสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา 9 ดาวน์โหลด

'