วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประชุมสรุปผลการดำเนินการ 5ส.ปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 31/07/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมพร รัตบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 และหัวหน้าทุกส่วน/ฝ่าย/งาน สทล.15 ประชุม?สรุปผลการดำเนินการ? 5ส.? ปีงบประมาณ? 2563? และเตรียม?กิจกรรม? 5ส.? วันทำความสะอาดใหญ่ (DOH Big Cleaning Day) ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม ?2563 นี้? ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานทางหลวงที่ 15


'