วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ปริมาณการจารจร ปี 2558 2559 2560
ลงวันที่ 31/01/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปริมาณการจารจร ปี 2560 267 ดาวน์โหลด
ปริมาณการจารจร ปี 2559 244 ดาวน์โหลด
ปริมาณการจารจร ปี 2558 263 ดาวน์โหลด

'