วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562
ลงวันที่ 20/12/2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพร รัตนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) และแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562   ณ บริเวณสนามเทนนิสลิขิตขาวเธียร กรมทางหลวง


'