วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ใน พื้นที่จังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 17/12/2562

ข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ใน พื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรีโดย สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562


'