วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ลงวันที่ 06/12/2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15.2 นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) นายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร และนายพรเทพ ธีระกุล ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สทล.15 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ผ่านระบบ Application "ZOOM" ณ ห้องประชุมไกลกังวล สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)


'