วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
ลงวันที่ 26/12/2565

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา

 

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

    - สังกัด แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

2. ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 4 อัตรา 

    - สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)      จำนวน 1 อัตรา

    - สังกัด แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)          จำนวน 1 อัตรา

    - สังกัด แขวงทางหลวงนครปฐม                            จำนวน 1 อัตรา

    - สังกัด แขวงทางหลวงเพชรบุรี                             จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน ๕ อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565) 191 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร 48 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565) 124 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565) 50 ดาวน์โหลด
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565) 22 ดาวน์โหลด

'