วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 17/06/2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นำโดย นายนพพร พิสุทธิมาน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ 2565 ผ่านระบบ Application "ZOOM" ณ ห้องประชุมไกลกังวล สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)


'