วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ แยกหนองไผ่ ทล. 37 ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี
ลงวันที่ 11/04/2564
วันที่ 10 เมษายน 2564 นายสมพร รัตนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมด้วย นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่15 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ ณ จุดบริการประชาชน แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) บริเวณแยกหนองไผ่ ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่ กม.39 + 000 ด้านขวาทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2564 โดยมีนายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ

'