วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
ลงวันที่ 16/04/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

- สังกัดแขวงทางหลวงนครปฐม           จำนวน   1    อัตรา

- สังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี             จำนวน   1    อัตรา

- สังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม     จำนวน   1   อัตรา

- สังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี            จำนวน   1   อัตรา

2. ตำแหน่งนิติกร

- สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)  จำนวน 1 อัตรา

*** วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา (ประกาศวันที่ 24 มี.ค.64) 194 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานราชการ (ประกาศวันที่ 24 มี.ค.64) 56 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ (วัน เวลา และสถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)) (ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 64) 89 ดาวน์โหลด

'