วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 64)
ลงวันที่ 30/04/2564

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 64)

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ                            จำนวน 1 อัตรา    สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร       จำนวน 1 อัตรา    สังกัดแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา 248 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา 63 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (18 มีนาคม 2564) 36 ดาวน์โหลด
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 64) 6 ดาวน์โหลด

'