วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
คู่มือแนวปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ลงวันที่ 05/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือแนวปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 254 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคัดแยกขยะ-สำหรับร้านค้า 253 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคัดแยกขยะ-สำหรับหน่วยงาน 236 ดาวน์โหลด

'