วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา
ลงวันที่ 04/04/2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดแขวงทางหลวงชุมพร จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 1 อัตรา 

***ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 548 ดาวน์โหลด

'