วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา
ลงวันที่ 11/05/2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา
1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร จำนวน 2 อัตรา
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงชุมพร จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 12 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ( หัวหิน ) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงนครปฐม จำนวน 3 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงชุมพร จำนวน 2 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงราชบุรี จำนวน 2 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 2 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงเพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 3 อัตรา
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 3 อัตรา
***รายงานตัววันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)
***อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://prachuapkhirikhan.doh.go.th/prachuapkhirikhan/content/page/news/109228

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 18 อัตรา 840 ดาวน์โหลด
ประกาศขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประมินสมรรถนะ 292 ดาวน์โหลด
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 382 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 407 ดาวน์โหลด
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา 300 ดาวน์โหลด

'